László Lajtha

Scientific Work

 

FOLK MUSIC AND FOLKLORE

 

a. Independent volumes

 

 • Land of toys [Játékország]. With: Imre Molnár, drawing by Jenő Horváth. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1929 (Reprint: 1990)
 • 300 Hungarian folk songs [300 magyar népdal]. Manuscript (latent?, lost? See: János, Breuer: Chapters…)
 • Folk Music Monographs I, The Szépkenyerűszentmárton Collection [Népzenei Monográfiák I. Szépkenyerűszentmártoni gyűjtés]. Zeneműkiadó Vállalat Budapest, 1954
 • Folk Music Monographs II, The Szék Collection [Népzenei Monográfiák II. Széki gyűjtés]. Zeneműkiadó Vállalat Budapest, 1954
 • Folk Music Monographs III, The Köröspatak Collection [Népzenei Monográfiák III. Kőröspataki gyűjtés]. Zeneműkiadó Vállalat Budapest, 1955
 • Folk Music Monographs IV, Wake Songs from Sopron County [Népzenei Monográfiák IV. Sopron megyei virrasztó énekek]. Zeneműkiadó Vállalat Budapest, 1956
 • Folk Music Monographs V, Transdanubian Dances and Tunes I [Népzenei Monográfiák V. Dunántúli táncok és dallamok I.]. Zeneműkiadó Vállalat Budapest, 1962

 

b. Articles, studies

 

 • ”On folk music – Nyugat Conference”.[„A népzenéről – Nyugat-konferencia”] (Hung.), in: Nyugat 1933/1., 20-24., later published as: Zenei írások a Nyugatban, ed. by János Breuer. Zeneműkiadó, 1978, 409-419.
 • ”Ancestral Past of Hungarian Muasic” [„A magyar zene ősi múltja”] (Hung., résumé), in: Magyarság, 1925/01/29
 • ”Béla Bartók’s Ethnomusicological Work” [„Bartók Béla zenefolklorisztikai munkái”] (Hung.), in: Ethnographia, 1925, 182-185.
 • ”Time range of Hungarian Folk Music” [„A magyar népzene kora”] (Hung.), in: Debreceni Szemle, 1927/09, 182-185.
 • ”Folk-like games and dances in Hungary” [„Népies játékok és táncok Magyarországon”] (Hung.), in: Zenei Szemle, 1929/I. 31-34.
 • ”Structural problems of folk music” „Népzenei forma-problémák” (Hung.), in: Muzsika 1929/3, 15-19.
 • ”Gramophone action of the Ministry of Culture” [„A kultuszminisztérium gramofonakciója”] (Hung.), in: Muzsika 1929/4, 26-29.
 • ”Folk Collection of the year 1930” [„Az 1930. évi népzenei gyűjtések”] (Hung.), in: Ethnographia, 1931, 62-75.
 • ”Collection of Folk songs” [„Népdalgyűjtés”], in: Zenei Lexikon II, ed. by Bence Szabolcsi & Aladár Tóth (Hung.), publ. by Andor Győző. 1931, 233-236.
 • Folk music and folk songs [Musique populaire és chant populaires], forword (and edited?) by László Lajtha (Fr.).  Commision for Intelectual Cooperation of the League of Nations, Paris, 1934.
 • ”Folk song, folk song collection” [„Népdal, népdalgyűjtés”] (with Sándor Veress), in: Magyar muzsika könyve, ed. by Géza Molnár (Hung.), Merkantil Nyomda, 172-179.
 • ”Hungarian folk dance” [„A magyar néptánc”], in: Magyar muzsika könyve, ed. by Géza Molnár (Hung.), Merkantil Nyomda, 188-190.
 • ”Dance” [„Tánc”] (with Sándor Gönyei), in: A magyarság néprajza IV. (Hung.), Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, 1937, 76-131.
 • ”The museological significance of folk music collection with the gramophone” [„A gramofonlemezen való népdalgyűjtés muzeológiai jelentősége”], in: A Néprajzi Múzeum Értesítője (Hung.), 1938, 318-323.
 • ”Hungarian folk dance” [„A magyar néptánc”], in: Magyar Csillag (Hung.), 1942/02, 68-72.
 • ”Liszt and the modern music” „Liszt és a modern zene”], in: Magyar Csillag (Hung.), 1943/03, 480-486.
 • ”Ideas on folk culture” [„Gondolatok a népkultúráról”], in: Magyar Csillag (Hung.), 1943/08, 156-164.
 • ”A rediscovered Hungarian folk song type” [„Újra megtalált magyar népdaltípus”], in: Emlékkönyv Kodály Zoltán 60. születésnapjára, ed. by Béla Gunda (Hung.). Magyar Néprajzi Társaság, 1943, 156-234.
 • ”An ’out-of-tune’ orchestra” [„Egy ’hamis’ zenekar”], Zenetudományi Tanulmányok I. in: Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. születésnapjára, ed. by Bence Szabolcsi, Dénes Bartha (Hung.), Akadémiai Kiadó 1953, 169-199.
 • „In vivo – in vitro” (lecture, 1949?) publ. in: Hommage à Lajtha, memorial issue, ed. by Melinda Berlász (Hung.), Szombathely 1988, 6-15.  

 

HISTORY OF MUSIC

 

 • ”The improvement of the ’tárogató’ from Persia to Europe” [„A tárogató útja Perzsiából Európába”] (résumé, Hung.), in: Magyarország, 1923/07/23
 • ”Study on two ancient lutes” [„Két régi lantról”], in: Zenei Szemle (Hung.), 1927/01-03, 82-87., 118-121.
 • ”A Hymn to Saint Elisabeth from the period of King Zsigmond” [„Egy Szent Erzsébet himnusz Zsigmond király korából”], with Elemér Varjú (Hung.), in: Könyvbarátok lapja, 1928/01-03, 127-133.
 • ”Ornate instruments” [„Díszített hangszerek”], in: Magyar Művészet (Hung.), 1929/11, 132-141.
 • ”Hungarian representations of instruments” [„Magyar hangszerábrázolások”], in: Muzsika, (Hung.), 1929/11, 28-35.

 

CONTEMPORARY MUSIC, ORGANISATION OF MUSICAL LIFE, MUSIC THEORY

 

 • ”Suggestion for the propagation of Hungarian music in Hungary and abroad” [„Javaslat a magyar zene bel- és külföldi propagálására”], in: A zene (Hung.), 1928/12, 83-84.
 • ”Albert Schweitzer’s musical œuvre” [Albert Schweitzer zenei munkássága”], in: Protestáns Szemle (Hung.), 1930/02, 130-133.
 • ”Church music: ideas on a controversy” [„Egyházzenei viták margójára”], in: Protestáns Szemle (Hung.), 1933/01, 27-33.
 • ”Public and contemporary music” [„A közönség és a mai zene”], in: Pásztortűz (Hung.), 1941/02, 67-71.
 • ”Gramophone action of the Ministry of Culture” [„A kultuszminisztérium gramofonakciója”] (Hung.), in: Muzsika 1929/06, 27-29.
 • ”Liszt and the modern music” „Liszt és a modern zene”], in: Magyar Csillag (Hung.), 1943/03, 480-486.
 • ”Bartók Béla’s Commemoration” [„Megemlékezés Bartók Béláról”] (radio lecture, 1947/09/26), publ. in: Muzsika (Hung.), 1965/10, 1-3.

See also:

 • Volly, István: „László Lajtha’s musicological work. A bibliographic summary” [„Lajtha László zenetudományi munkássága. Bibliográfiai összefoglalás”], in: Magyar Zene (Hung.), 1967/2, 65-70.

 

Contact: lajtha@hagyomanyokhaza.hu Site search: